Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie
ul. Sportowa 3
Spółdzielnia MieszkaniowaOgłoszeniaDokumentyPrzetargiGaleria
Zarząd SM
Rada Nadzorcza SM
Wydziały SM
Kasa
Konto bankowe
Telefony alarmowe
Telefony alarmowe
AWARIE
603 880 906
  601 425 643
  601 302 546
policja 997 / 112
straż pożarna 998
pogotowie ratunkowe 999
straż miejska 56 688 17 10
kierownik rewiru dzielnicowych 56 687 72 21
pogotowie energetyczne 991
pogotowie gazowe 992
pogotowie wodno - kanal. 994
kotłownia ul. Tysiąclecia 993
kotłownia ul. Okrężna 56 688 03 01

Spółdzielnia MieszkaniowaOgłoszeniaDokumentyPrzetargiGaleria