Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie
ul. Sportowa 3
Spółdzielnia MieszkaniowaOgłoszeniaDokumentyPrzetargiGaleria
Zarząd SM
Rada Nadzorcza SM
Wydziały SM
Kasa
Konto bankowe
Telefony alarmowe
Zarząd SM
Prezes Zarządu mgr inż. Marian Chrostowski
Z-ca Prezesa Zarządu mgr Renata Szczodrowska
Członek Zarządu mgr Antoni Grzeszczuk
Spółdzielnia MieszkaniowaOgłoszeniaDokumentyPrzetargiGaleria