Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie
ul. Sportowa 3
Spółdzielnia MieszkaniowaOgłoszeniaDokumentyPrzetargiGaleria
Przetargi


ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W WĄBRZEŹNIE UL. SPORTOWA 3

Ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót budowlanych.

1. Budowa dwóch kotłowni na potrzeby budynków wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Tysiąclecia:
 • Sportowa 3 - 110kW
 • Spokojna 10 - 160kW.
 • Termin realizacji do 16. 09. 2019r.

  Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych prac można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej. tel. kontaktowy: (56) 688 15 89, 603 880 906

  Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 17.06.2019 godz. 10:00 w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1.

  Przed złożeniem oferty należy pobrać i zapoznać się ze Specyfikacją istotnych warunków przetargu. Koszt specyfikacji 500zł.
  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  W WĄBRZEŹNIE UL. SPORTOWA 3

  Ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót budowlanych.

  Szczegółowy zakres prac: plik do pobrania w formacie PDF

  Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych prac można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej. tel. kontaktowy: (56) 688 15 89, 603 880 906

  Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach oddzielnie na każde zadanie w terminie do dnia 24.04.2019 w siedzibie Spółdzielni w pokoju nr 1.

  Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem faktycznym.


  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  W WĄBRZEŹNIE UL. SPORTOWA 3

  ogłasza nabór chętnych na ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania w zasobach spółdzielni.

  Mieszkanie położone jest w budynku przy ulicy Legionistów 12m28, powierzchnia użytkowa lokalu 33,30m2.

  Lokator mieszkania zostanie wytypowany drogą losową.

  Osoba, która wylosowała prawo do lokalu jest zobowiązana w terminie 3 dni wpłacić:
 • wkład mieszkaniowy w wysokości 24.300,00 zł
 • koszt wyceny wkładu przez Rzeczoznawcę Majątkowego - kwotę 450 zł


 • Wnioski należy składać na adres Spółdzielni do 26 paździenika 2018 r. do godziny 14:00.
  Losowanie pierwszeństwa nabycia lokatorskiego prawa do lokalu odbędzie się 6 listopada 2018 roku o godzinie 11:00.
  Informację w tej sprawie można uzyskać w Dziale Członkowskim pod numerem telefonu 566881598

  Prezes Zarządu mgr inż. Marian Chrostowski

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  W WĄBRZEŹNIE UL. SPORTOWA 3

  przetarg ofertowy na wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych:


  - instalacji gazowej - butla
  - instalacji gazowej - gaz ziemny
  - przegląd kotłów gazowych dwufunkcyjnych  Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych prac można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.
  tel. konktaktowy (56) 688 15 89, 603 880 906
  Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach oddzielnie na każde zadanie w terminie do dnia 23.10.2018r. do godz. 10.00
  w siedzibie Spóldzielni w pokoju nr 1.

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  W WĄBRZEŹNIE UL. SPORTOWA 3

  Ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie przeglądu budowlanego rocznego w budynkach mieszkalnych i garażach wolnostojących


  Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych prac można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.
  tel. konktaktowy (56) 688 15 89, 603 880 906
  Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach oddzielnie na każde zadanie w terminie do dnia 23.10.2018r. do godz. 10.00
  w siedzibie Spóldzielni w pokoju nr 1.
  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  W WĄBRZEŹNIE UL. SPORTOWA 3

  Ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie następujących robót:

  1. Wymiana ław kominiarskich drewnianych na podesty z kratownic stalowych – budynek Legionistów 14, około 6,20m²
  Sportowa 3 – 3 klatki schodowe – 5 kondygnacji
  Grudziądzka 50 – 6 klatek schodowych – 5 kondygnacji
  Tysiąclecia 12 – 3 klatki schodowe – 5 kondygnacji


  2. Remont posadzek w suszarniach budynków:
  - Tysiąclecia 10 – około 12m²
  - Tysiąclecia 14 – około 25m² x 2
  - Tysiąclecia 2 – około 15m²
  Zakres:
  - wyrównanie posadzek,
  - ułożenie płytek na posadzce
  - wykonanie cokolików z płytek
  - malowanie ścian suszarni farbą emulsyjną z drobną naprawą ścian
  3. Remont posadzek w wiatrołapach budynku Grudziądzka 50:
  - ułożenie płytek antypoślizgowych około 7m² x 5
  - wykonanie cokolików z płytek

  Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych prac można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.
  tel. konktaktowy (56) 688 15 89, 603 880 906
  Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach oddzielnie na każde zadanie w terminie do dnia 26.06.2018r. do godz. 14.00
  w siedzibie Spóldzielni w pokoju nr 1.

  Przed złożeniem oferty należy zapoznać się ze stanem faktycznym
  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

  W WĄBRZEŹNIE UL. SPORTOWA 3

  ogłasza:

  przetarg ofertowy na wykonanie przeglądu budowlanego rocznego
  w budynkach mieszkalnych i garażach wolnostojących  Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych prac można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.
  tel. konktaktowy (56) 688 15 89, 603 880 906
  Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 5.10.2015r. do godz. 15.00
  w siedzibie Spóldzielni w pokoju nr 1.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.10.2015r. o godz. 11.00

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
  W WĄBRZEŹNIE UL. SPORTOWA 3

  ogłasza:

  przetarg ofertowy na wykonanie przeglądu instalacji gazowej
  w budynkach mieszkalnych:
  - instalacji gazowej - butla
  - instalacji gazowej - gaz ziemny
  - przegląd gwarancyjny kotłów gazowych dwufunkcyjnych Imergaz -
  uprawnienia do serwisowania  Szczegółowe informacje dotyczące wymienionych prac można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej.
  tel. konktaktowy (56) 688 15 89, 603 880 906
  Oferty prosimy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 5.10.2015r. do godz. 15.00
  w siedzibie Spóldzielni w pokoju nr 1.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.10.2015r. o godz. 11.00
  Zarząd Spółdzielni  Mieszkaniowej
   

                    w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3 

   
  ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie okresowej kontroli technicznej sprawności przewodów kominowych spalinowych i wentylacyjnych

   

  Wentylacja – czyszczenie i przegląd podać cenę za jedno mieszkanie,
  Przewody spalinowe- czyszczenie i przegląd (2 razy w roku)

   

   

  podać cenę za przewód kominowy,

   

   

  Przewody  dymowe – czyszczenie i przegląd (4 razy w roku)

  podać cenę za przewód kominowy,

   Szczegółowe informacje  można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej

  tel. kontaktowy 056 688 1589, 603880906

  Oferty prosimy składać  w zamkniętych  kopertach  w terminie

  do dnia  30 lipca  2015r. do godziny 15:00

  w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 1.  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
   
   
  w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3

  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie docieplenia szczytów w budynkach:

  Tysiąclecia 4 i Tysiąclecia 12

   

  1. Pisemne oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w trwale zamkniętej kopercie stosownie do zapisu w p.9 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu.

  2. Termin składania ofert upływa w dniu 10 czerwca 2015roku o godz. 14.00.

  3. Oferty przesłane listownie, które wpłyną do Spółdzielni po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

  4. Zleceniodawca  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  5. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.06.2015r. o godz.11 w siedzibie Spółdzielni .

  6. W przetargu mogą wziąć udział tylko te firmy, których przedstawiciele odpłatnie pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Przetargu.

  7. Osobami  upoważnionymi do udzielania informacji o przetargu są:  Marcin Wiśniewski i Andrzej Włodarski tel. 56 688 15 89  wew.34.

  8. Zastrzega się możliwość unieważnienia całości przetargu lub jego części bez podania przyczyny.

   

  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie.

   

   

   

   

   

   

   
   
   


  Spółdzielnia MieszkaniowaOgłoszeniaDokumentyPrzetargiGaleria