Organy Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni

Członkowie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie
Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawach oraz w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej.

Marian Chrostowski

prezes zarządu

Anna Chmiel

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Elżbieta Libuszewska

Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej – kadencja 2021 – 2024
Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania wynikające ze Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej i uchwał Walnego Zgromadzenia.

Waldemar Dzielski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zenon Wilczyński

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marzena Utnicka

Sekretarz Rady Nadzorczej

Grażyna Choroszkiewicz

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Andrzej Rydlewski

Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

Regina Banaś

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Langowski

Członek

Izydor Żółtowski

Członek

Janusz Otremba

Członek

Dane adresowe

Awarie

konto bankowe

Bank BGŻ Paribas
oddział w Wąbrzeźnie
63 2030 0045 1110 0000 0295 9120

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie

ul. Sportowa 3
87-200 Wąbrzeźno