Do pobrania

dokumenty do pobrania

Regulaminy

Regulamin  Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie

Regulamin

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie

REGULAMIN

Regulamin wymiany stolarki okiennej zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie

REGULAMIN

Tworzenie i wydatkowanie środków na remonty zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie ul. Sportowa 3

REGULAMIN

Regulamin w sprawie ustalania opłat i rozliczania kosztów wywozu nieczystości stałych dla zasobów zarządzanych i administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Wąbrzeźnie

REGULAMIN

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w zakresie napraw wnętrz lokali

REGULAMIN

Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie

dokumenty do pobrania

Statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie 

statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej lokatorsko – własnościowej z siedzibą w Wąbrzeźnie.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Plany remontów

Zestawienia z planowanymi remontami w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w danym roku

plan

Planowane remonty w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
w Wąbrzeźnie w 2024 roku

Plan

Zestawienia z planowanymi remontami w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w 2023 roku

plan

Zestawienia z planowanymi remontami w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie w 2022 roku

dokumenty do pobrania

Uchwały

Uchwały podejmowane przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie

Uchwała

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu wymiany stolarki okiennej zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie”.

Uchwała

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian do „Regulaminu w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzania ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie”

DOKUMENTY DO POBRANIA

Druki

Deklaracje, oświadczenia, protokoły, wnioski i inne niezbędne druki

Druki

Dane niezbędne do zawarcia aktu

druki

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

druki

Oświadczenie o aktualizacji danych osobowych

druki

Oświadczenie dla celów ustalenia wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych

druki

Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu mieszkalnego

druki

Rezygnacja z członkowstwa

druki

Wniosek o przekształcenie prawa lokatorskiego w prawo odrębnej własności

druki

Wniosek o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w prawo odrębnej własności

druki

Wniosek o rozłożenie na raty opłat za CO

druki

Wniosek o rozłożenie na raty opłat za wodę

druki

Wniosek o zmianę zaliczki na co

druki

Wniosek o zmianę zaliczki na wodę

dokumenty do pobrania

RODO

Informacje w sprawie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

rodo

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

rodo

Realizacja działalności statutowej Spółdzielni

rodo

Obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznych środków komunikacji

rodo

Komunikat dla osób, których dane przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Wąbrzeźnie

Dane adresowe

Awarie

konto bankowe

Bank BGŻ Paribas
oddział w Wąbrzeźnie
63 2030 0045 1110 0000 0295 9120

 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wąbrzeźnie

ul. Sportowa 3
87-200 Wąbrzeźno